68 Wien - Preßburg (Bratislava) - Altsohl (Zvolen) & Ruttek (Vrútky) - Prešov - Humenné