59 Exeter St David's to Plymouthvia Okehampton and Ilfracombe