Table 104 Glasgow, Lennoxtown, Balfron - Aberfoyle