113 Hamburg - Neumünster - Kiel & Flensburg - Pattburg